Polski
W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

  • 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71 , 90-032 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e- mail : SNS@SNSFOODS.PL, zwaną dalej Administratorem, dalej jako „ADO”, (dalej jako „ADO”).

  • 2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, zaś dane osobowe tj. imię oraz adres email podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu obsługi Pana/Pani zapytania tj. na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (pracownicy), podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe.

  • 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  • 5. Dane osobowe podane w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią udzielonej zgody, zaś Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a następnie przez okres 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  • 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

  • 7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  • 8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

  • 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych/marketingowych drogą mailową oraz do odpowiedzi na zadane zapytanie.

  • 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.