SNS FOODS

Satisfaction Never Stops

 

  • English
  • Polski

Jesteś tutaj

Wzrost konkurencyjności firmy SNS FOODS na rynkach międzynarodowych


 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wzrost konkurencyjności firmy SNS FOODS na rynkach międzynarodowych

 

Celem projektu jest:  wzrost konkurencyjności Spółki SNS FOODS na rynku międzynarodowym (w szczególności na rynkach Azjatyckich oraz Bliskiego Wschodu)

Rezultatem projektu będzie:  zwiększenie przychodów z eksportu, umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazanie Polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej

Numer wniosku o dofinansowanie:  POIR.03.03.03-10-0015/19
Całkowita wartość projektu  wynosi:  554 600.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi:  332 760.00 PLN